Bolcmano konstanta


Bolcmano konstanta
Bolcmano konstanta statusas T sritis Energetika apibrėžtis Molinės dujų konstantos ir Avogadro konstantos dalmuo. atitikmenys: angl. Boltzmann constant vok. Boltzman-Konstante, f; Boltzmannsche Konstante, f rus. константа Больцмана, f pranc. constante de Boltzmann, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • Bolcmano konstanta — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. Boltzmann constant vok. Boltzmann Konstante, f; Boltzmannsche Konstante, f rus. константа Больцмана, f pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Bolcmano konstanta — statusas T sritis chemija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. Boltzmann constant rus. константа Больцмана …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Bolcmano konstanta — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Boltzmann constant vok. Boltzmann Konstante, f; Boltzmannsche Konstante, f rus. постоянная Больцмана, f pranc. constante de Boltzmann, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Stefano ir Bolcmano konstanta — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Visiškojo spinduolio energinį šviesį M ir termodinaminę temperatūrą T siejanti konstantaσ: M = σ T⁴; σ = 5,670 400(40) · 10⁻⁸ W · m⁻² · K⁻⁴. atitikmenys: angl. Stefan Boltzmann constant… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Stefano ir Bolcmano konstanta — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Stefan Boltzmann constant vok. Stefan Bolzmannsche Konstante, f; Strahlungskonstante, f rus. постоянная Стефана Больцмана, f pranc. constante de Stefan Boltzmann, f …   Fizikos terminų žodynas

  • antroji spinduliuotės konstanta — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Visiškojo spinduolio energinio šviesio spektrinio tankio išraiškos konstanta: c₂ = hc/k = (1,438 7752 ± 0,000 0025) 10⁻² m · K; čia h – Planko konstanta, c – šviesos sklidimo vakuume… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Ričardsono konstanta — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Proporcingumo koeficientas, esantis metalo termoelektroninės emisijos srovės tankio išraiškoje: J = AT ² exp( Φ/kT); čia A – Ričardsono konstanta, T – termodinaminė temperatūra, k –… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • molinė dujų konstanta — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Idealiųjų dujų būsenos lygties (Klapeirono lygties) konstanta. Lygi Avogadro ir Bolcmano konstantų sandaugai; R = 8,31·10³ J/(kmol·K). atitikmenys: angl. molar gas constant; universal gas constant vok.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Boltzmann constant — Bolcmano konstanta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. Boltzmann constant vok. Boltzmann Konstante, f; Boltzmannsche Konstante, f rus. константа… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Boltzmann-Konstante — Bolcmano konstanta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. Boltzmann constant vok. Boltzmann Konstante, f; Boltzmannsche Konstante, f rus. константа… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas